Skip to main content

Šiaulių "Talšai" - Pirmajam Nepriklausomos Lietuvos BKI irklavimo klubui suėjo trisdešimt metų!

                                         1202 10 8  

                                Vladas Stanelis - pirmojo Nepriklausomoje Lietuvoje BKI klubo steigėjas ir vadovas

1991 metų sausio mėnesį Šiauliuose buvo  įkurtas pirmasis Nepriklausomoje Lietuvos  BKI irklavimo klubas "Talša". Klubo steigėjas bei ilgametis vadovas Vladas Stanelis.  

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija 30-jo Jubiliejaus progą sveikina BKI klubą "Talšą" ir linki jam gyvuoti dar daug metų!