Skip to main content

Naujausios žinios sportininkams (2020.05.18)

Nuo gegužės 18 d.
- Profesionalūs sportininkai galės dalyvauti aukšto meistriškumo sporto
pratybose be fizinės distancijos apribojimų.
- Individualios sporto veiklos (žmogus mankštinasi pats), fizinio
aktyvumo pratybos (kai jas veda fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo
sporto instruktorius ar fizinio aktyvumo specialistas) galės vykti
laikantis fizinio atstumo reikalavimų – užtikrinant ne mažesnį kaip 5
kv. m plotą vienam asmeniui ir ne mažesnį kaip 2 m atstumą tarp asmenų
bei tarp dalyvių ir personalo darbuotojų ar jų grupių.
Fizinio aktyvumo pratybose, kai jas veda instruktorius ar fizinio
aktyvumo specialistas, gali dalyvauti ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus
šeimos narius.
Personalo darbuotojai – sporto instruktoriai, specialistai, treneriai,
aptarnaujantis personalas, medicinos darbuotojai, kiti darbuotojai –
sporto veiklų ir pratybų metu tarpusavyje turi laikytis ne mažesnio nei
2 m atstumo bei sportavimo vietose uždarose erdvėse turėtų būti
aprūpinami ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido
kaukes, respiratorius ar kitas priemones.
- Galima organizuoti renginius lauke, kada juose dalyvauja iki 30
asmenų. Kiekvienam dalyviui tektų ne mažiau kaip 10 kv. m ploto bei ne
mažesnį kaip 2 m atstumą tarp jų. Renginio organizatoriai ir personalas
į dalyvių skaičių nėra įskaičiuojamas.

Nuo gegužės 30 d.
- Planuojama leisti rengti aukšto meistriškumo sporto varžybas,
nedalyvaujant žiūrovams.
- Tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse galės būti organizuojami
renginiai, kuriuose dalyvautų ne daugiau nei 30 asmenų, būtų
užtikrinamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas vienam asmeniui ir ne
mažesnis nei 2 metrų atstumas tarp asmenų.

Įsakymai:
-
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20COVID-19%20LIGOS%20VALDYMO%20PRIEMONI%C5%B2%20AUK%C5%A0TO%20MEISTRI%C5%A0KUMO%20SPORTO%20PRATYB%C5%B2%20VIETOSE%20PAKEITIMO%20(V-1166).pdf
-
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20RENGINI%C5%B2%2C%20KURIUOSE%20DALYVAUJA%20NE%20DAUGIAU%20NEI%2030%20DALYVI%C5%B2%2C%20LANKYMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20(V-1153).pdf